+48 608 363 782 / 32 206 71 24
·
kancelaria@martaimiolczyk.pl
·
ul. Małachowskiego 1A, 41-200 Sosnowiec
Porady prawne

Usługi i wynagrodzenie

Konsultacje prawne

Stała obsługa prawna

Reprezentacja

Zakres

Pomoc świadczona jest z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, prawa rodzinnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego.

Zapewniam reprezentację przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz organami administracji publicznej.

W zakresie prawa karnego pomoc obejmuje m.in. reprezentowanie Klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego, sądowego oraz wykonawczego w sprawach o wykroczenia, przestępstwa, w tym przestępstwa karnoskarbowe i gospodarcze.

W zakresie szeroko pojętego prawa cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy pomoc obejmuje m.in. sporządzanie opinii prawnych, opracowywanie projektów aktów prawnych oraz reprezentację Klientów przed sądami.

W zakresie prawa administracyjnego, w tym w sprawach dotyczących egzekucji administracyjnej, pomoc obejmuje: sporządzanie opinii prawnych, projektów pism oraz reprezentację przed urzędami.

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia jest uzależniona od: rodzaju zlecenia, terminu jego realizacji, wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie może mieć formę ryczałtową lub być ustalone w oparciu o stawki godzinowe.

W niektórych sprawach możliwym jest również ustalenie części dodatkowego wynagrodzenia jako wartości procentowej od wygranej sprawy - "succes fee".

Wysokość wynagrodzenia i warunki płatności oraz wysokość kosztów niezależnych od przyjmującego zlecenie (adwokata) a związanych z prowadzeniem sprawy (np. opłat sądowych, kosztów dojazdów, opłat skarbowych) każdorazowo omawiana jest indywidualnie z klientem przed przystąpieniem do przyjęcia zlecenia. Zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wykonywania zawodu adwokata, takich kosztów adwokat za klienta nie ponosi.
Numer konta bankowego: ING BANK ŚLĄSKI S.A. nr 26 1050 1214 1000 0090 9208 2792